close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
آموزش فارسی حرفه ای دفاع شخصی
loading...

grand-market

آموزش فارسی حرفه ای دفاع شخصی دسته نرم افزار آموزشی زیردسته ورزشی آموزش حرفه ای دفاع شخصیکامل ترین مجموعه آموزش ویدئویی دیم ماک یا نقاط حساس به ضربه در بدن انساندانشی باستانی که فقط در انحصار استادان بزرگ رزمی قرار دارد.12 سی دی آموزش تصویریبه زبان فارسیبه صورت کامل و دقیق ، نقاط دیم ماک به صورت ویدئویی آموزش داده می شود ونحوه استفاده از این نقاط در درگیری های رزمی و دفاعی برای تمام افراد چهاشخاص عادی و چه رزمی کاران حرفه ای با ظرافت و حوصله و دقت تمام تشریحشده است.استفاده از این مجموعه برای تمام…

آموزش فارسی حرفه ای دفاع شخصی

آموزش فارسی حرفه ای دفاع شخصی

آموزش فارسی حرفه ای دفاع شخصی

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته ورزشی


آموزش حرفه ای دفاع شخصی


کامل ترین مجموعه آموزش ویدئویی دیم ماک یا نقاط حساس به ضربه در بدن انسان

دانشی باستانی که فقط در انحصار استادان بزرگ رزمی قرار دارد.

12 سی دی آموزش تصویری

به زبان فارسی

به صورت کامل و دقیق ، نقاط دیم ماک به صورت ویدئویی آموزش داده می شود ونحوه استفاده از این نقاط در درگیری های رزمی و دفاعی برای تمام افراد چهاشخاص عادی و چه رزمی کاران حرفه ای با ظرافت و حوصله و دقت تمام تشریحشده است.


استفاده از این مجموعه برای تمام افرادخانواده شدیدا توصیه می شود.

فیلم ها روی تمام دستگاه های پخش دی وی دی و وی سی دی خانگی و اتومبیل ( وصد البته کامپیوتر) قابل استفاده می باشند و کیفیت فیلم ها عالی می باشد.

در تمام هنرهای رزمی مشرق زمین رازی نهفته است که درک آن به فهم عمیقمفهوم انرژی چی و تاثیر آن در حیات و مرگ انسان نیاز دارد. عجیب نبوده کهبسیاری از رزم آوران و استادان بزرگ هنرهای رزمی ، خود طبیبان و درمانگرانعالی قدری بوده اند که در مدرسه خود همزمان هم درس رزم و مبارزه می دادندو هم به درمان زخمی ها و بیماران می پرداختند.

در فرهنگ باستانی سرزمین های خاور دور سلامتی جسم و روح و ذهن انسان بهگردش انرژی حیاتی در بدن او بستگی داشت که این انرژی توسط احساسات وهیجانات درونی انسان حس می شد و روی غده های مختلف پراکنده در سطح بدن وهمچنین کل سیستم اعصاب اثر مستقیم خود را اعمال می کرد.

نام این انرژی همیشه جاری در هستی "انرژی چی" گذاشته شد و از زمان هایبسیار دور ، مسیرهای مختلف گردش این انرژی در بدن به تصویر کشیده شد ونقاطی که این مسیرهای انرژی به پوست خارجی بدن نزدیک می شدند و یا زیرپوست قرار می گرفتند هم به دقت مشخص شدند.

علم پزشکی جدید معتقد است که این نقاط همان جاهایی هستند که اعصاب دوشاخهمی شوند و یا به هم وصل می شوند و یا عصبی وجود دارد که زیرش استخوانیقرار دارد. اما در هنرهای رزمی ، فقط محل انشعابات و مراکز تجمع اعصابنقاط حساس مسیر های چی نبوده اند و حتی بعضی مواقع رگ ها و انتهای عضلات ومفاصل و مواضع خاصی روی استخوان هم به عنوان نقطه حساس مدارهای چی در نظرگرفته می شدند.

در طب سوزنی این نقاط همان مواضعی هستند که با اعمال فشار روی آنها شما میتوانید مسیرهای مسدود انرژی در بدن را باز کنید و بیماری مربوط به بستهشدن آن مدار را از جسم و روح و ذهن بیمار دور کنید. در دانش شیاتسو یاماساژ با فشار انگشتان هم شما با فشار و مالش همین نقاط ، جریان انرژی درمدارات چی داخل بدن شخص را دوباره فعال و طبیعی می سازید و با اینکار دردرا از وجود بیمار دور می سازید و به او سلامت می بخشید.

در هنرهای رزمی این نقاط کاربرد دیگری هم دارند و آن خراب کردن گردش انرژیو از کار انداختن جریان انرژی حیاتی در بدن مهاجم است به شکلی که فردمضروب بلافاصله از کار بیافتد و یا بعد از مدتی نقش زمین گردد. این نقاطدقیقا همان نقاط طب سوزنی هستند ولی کاربری و نوع استفاده از آنها با حالتدرمانگری تفاوت دارد. طبیعی است که باید هم چنین باشد. چرا که در شیوهدرمانگری با روش طب سوزنی یا شیاتسو ، شما می خواهید مسیر های مسدود یامتورم انرژی را طبیعی کنید و در هنر رزمی شما برعکس قصد دارید مسیرهایفعال را مسدود کنید و در بعضی نقاط حجم انرژی تلنبار شده را آنقدر زیادکنید که مدار مربوطه کاملا از کار بیافتد.
نام این نقاط در هنر رزمی مشرق زمین نقاط مرگ (Death Points) یا نقاط دیمماک (Dim Mak Points) یا نقاط حیاتی (Vital Points) است و کیوشو جیتسوسبکی از هنر رزمی است که شما در آن به نقاط دیم ماک ضربه می زنید و حملهمی کنید تا حریف را از کار بیاندازید. جورج دیلمن ( George Dillman) که درکیوشوجیتسو یک استاد معروف است می گوید ریشه همه سیستم های کاراته و اساساهمه هنرهای رزمی به طب سوزنی چینی و نقاط دیم ماک برمی گردد و این حقیقتیاست که در بسیاری از سیستم های آموزشی مدرن از یاد رفته است.

در این مجموعه ابتدا به صورت کامل و دقیق و با حوصله و دقت و ظرافت تمام ،مدارهای انرژی و مکان دقیق نقاط دیم ماک در روی بدن انسان به همراه مورداستفاده از تک تک این نقاط در هنرهای رزمی به زبان فارسی و با وسواس وآرامش کامل آموزش داده می شود و بعد دوره های کامل آموزش کیوشوجیتسو ودفاع به کمک ضربه زدن به این نقاط حیاتی ، باز هم به صورت کامل و دقیق وبه شکل ویدئویی با کیفیت عالی دی وی دی ، در اختیار علاقه مندان آشنایی بااین نقاط و استفاده از آن در درگیری های رزمی و خیابانی و دفاعی قرار میگیرد. این مجموعه روی شش عدد دی وی دی به صورت فیلم با کیفیت عالی قرارداده شده اند و با هر دستگاه پخش دی وی دی خانگی قابل استفاده می باشد.بدیهی است که از این مجموعه ها در کامپیوتر خود نیز می توانید استفادهکنید. هر دی وی دی حداقل شامل سه جلسه آموزش است

سوال و جواب های پراستفاده در مورد دیم ماک و کیوشوجیتسوسوال: آیا یاد گرفتن نقاط دیم ماک و نحوه ضربه زدن به این نقاط فقط به درد رزمی کاران می خورد؟

جواب: خیر! برعکس ، دیم ماک و ضربه به این نقاط ( به قول جت لی در فیلمkiss of dragon ، نقاط بوسه اژدها ) بیشتر به درد کسانی می خورد که ازلحاظ جثه بدنی کوچک وضعیف هستند و طاقت تحمل مشت ها و ضربات متوالیمهاجمین را ندارند. در واقع این اشخاص می خواهند نقاط مشخصی را بدانند کهبا ضربه زدن به آن نقاط قادر باشند حریفان غول پیکر و ورزیده را زمینگیرکنند. خوشبختانه نقاط دیم ماک در سراسر بدن از سرو گردن گرفته تا دست و پاو شکم وعقب و جلوی بدن پخش شده اند. بنا براین بسته به اینکه کدام قسمتبدن مهاجم در اختیار شما باشد می توانید بلافاصله به نقاط دیم ماک هماننواحی ضربه بزنید و ضمن خلاص کردن خود حریف را از کار بیاندازید و یا حتیاو را کاملا زمین گیر کنید.

نمایش های سینمایی که در آن دو نفر به جان هم می افتند و ساعت ها با هممبارزه می کنند در واقعیت اصلا رخ نمی دهند. در واقعیت کل زمان دعوا ودرگیری بیشتر از دو سه دقیقه نیست و در این دقایق وارد ساختن ضربات کور وبی هدف ، ضمن آنکه ممکن است باعث زخمی شدن و آسیب های جدی شود ، انرژی شمارا نیز سریعا تحلیل برده و توان مقاومت و مبارزه را به سرعت از شما میگیرد. در این مواقع کافی است بدانید کدام نقطه از دست یا مچ دست و یا زیربغل یا گردن و پا و پشت و پهلو و سینه و یا هر نقطه دیم ماک دیگر بدن حریفرا شکار کنید و آن را به شکل مناسب نیشگون بگیرید، یا فشار دهید یا ضربهزنید و یا قلوه کن کنید و بکشید! به محض اینکه این نقطه حساس و یا چندنقطه حساس را پشت سر هم با دست یا حتی با خودکار و چوب و سنگ ( در صورتنیاز) ضربه زدید ، حریف اگر قهرمان کمربند دار رزمی هم باشد فورا بی حالمی شود و روی زمین ولو می گردد و شما را به حال خود رها می سازد تا بتواندجان خود را سالم از میدان بدر برد.

می بینید که اطلاع از دانش دیم ماک و کیوشوجیتسو در درگیری ها چقدر برایافراد ضعیف و ناآشنا با فنون رزمی مفید است. جالب است بدانید در دوره هایفشرده آموزش دفاع شخصی که امروزه در سطح وسیعی در اروپا و آمریکا و درواقع در کل کشورهای جهان مرسوم است ، از فرد آموزش گیرنده می خواهند خودشدر منزل و در اوقات فراغت به تقویت عضلات و مفاصل خود بپردازد و سرکلاسفقط نقاط حساس و ضعیف بدن حریف و شکل صحیح ضربه زدن به این نقاط را بهآموزش گیرنده یاد می دهند. البته بسیاری از این نقاط را همه می شناسند :گیجگاه ، چشم ها ، زیر گردن ، فضای توخالی وسط گردن، کبد یا همان فضایتوخالی وسط جناغ سینه ، وسط پا در مردان ، پهلوها ، کلیه ها و... اماحقیقت آن است که هنگام درگیری چه بسا این نقاط از دسترس شما دور باشد یاحریف به طور ذاتی آنها را از دسترس شما دور کند. در این مواقع است که نقاطمخفی دیم ماک به داد شما می رسند و شما فقط با یک فشار کوچک به نقاطی ازمچ و دست و بازوی حریف می توانید دهان او را از درد باز نگه دارید و نگاهملتمسانه و دردآلود او را جایگزین نگاه خشن و بی رحمش سازید.سوال : ضربه به نقاط دیم ماک چگونه است؟

نقاط دیم ماک همانگونه که گفته شد ، آن بخش از مسیرها یا مدارهای انرژی چیهستند که به پوست بدن نزدیک شده اند و یا در چند سانتی متری زیر عضلاتنزدیک به پوست قرار گرفته اند. طبیعی است که دسترسی به آن نقاطی که درستزیر پوست هستند خیلی راحت است ، چرا که ضخامت پوست بدن معمولا زیاد نیست وشما می توانید مستقیما با یک ضربه کوچک به نقطه دیم ماک زیر پوست ، تاثیرآن را بلافاصله در چهره و زانوان خمیده و ضعف شدید مهاجم مشاهده کنید.

اما بعضی اوقات نقاط دیم ماک در زیر لایه ای از عضله یا چربی یا رگ مخفیشده است و شما باید با یک زاویه مشخصی این نقطه را هدف قرار دهید و میزانفشار بیشتری را اعمال کنید. حتی نوع ضربه هم فرق می کند. گاهی یک ضربهمحکم با نوک انگشتان کفایت می کند. ولی گاهی لازم است دست را مشت کرده وبا استخوان پشت دست محکم روی نقطه ضربه بزنید و آن را فشار دهید. بعضیمواقع باید به جای ضربه زدن نیشگون بگیرید و یا مانند انبردست عضله روینقطه دیم ماک را به همراه خود نقطه از جا درآورده و به سمت بیرون بکشید تابتوانید آن نقطه را تحت تاثیر قرار دهید. گاهی نیز نباید به یک نقطه دیمماک اکتفا کنید . مثلا لازم است ابتدا درد شدیدی را در مسیر انرژی چی ازداخل کلیه های مهاجم ایجاد کنید و بعد مدار روده و مدار قلب او را همزمانزیر ضربات خود قرار دهید. به این ترتیب مهاجم به خاطر از کار افتادن و افتانرژی شدید و سریع در چند بخش از بدن خود ، بی اختیار میدان را واگذار میکند و برای زنده ماندن و نفس کشیدن خود به تقلا می افتد.

اگر دستانتان ضعیف و ظریف است و یا فرد مهاجم از بدن قوی تر و محکم تریبرخوردار است باز هم نباید نگران باشید. شما می توانید برای ضربه زدن بهنقاط دیم ماک از خودکار ، کناره کتاب و حتی سنگ و نمکدان و قاشق و خلاصههر چه در اطرافتان است استفاده کنید. زیبایی ضربه به نقاط دیم ماک این استکه فقط با یک یا چند ضربه به درگیری خاتمه می دهید و حداقل آسیب و صدمه راایجاد می کنید. و در عین حال بهترین نتیجه را می گیرید.

سوال : آیا یادگیری دیم ماک فقط به درد افراد عادی و غیر رزمی کار می خورد، یا رزمی کارانی که در شاخه های مختلف رزمی مشغول آموزش و تمرین هستند هممی توانند از این دانش استفاده کنند؟

جواب: به عنوان یک اصل کلیدی به خاطر بسپارید که در تمام هنرهای رزمی هدفدو چیز است: اول آنکه نگذاریم به حریف نقاط دیم ماک بدن ما نزدیک شود و بهآنها دسترسی یابد و دوم اینکه سعی کنیم به نزدیک ترین نقاط دیم ماک بدنحریف بهترین و مناسب ترین ضربات را وارد سازیم. امتیازی که می دهند همبراساس موثر بودن ضربه به نقاط دیم ماک و سرعت ناک اوت و زمین گیر شدنحریف است. در کاتاها و حرکات تمرینی و نمایشی هم هدف نمایش مهارت شخص دردفاع از دیم ماک های خود و حمله به دیم ماک های مختلف بدن حریف است.

بنابراین با توجه به این اصل کلید ی هنرهای رزمی ، یادگیری دانش دیم ماک ومهارت کیوشوجیتسو برای تمام رزمی کاران شاخه های مختلف رزمی بسیار اساسی وضروری است. چرا که نهایتا هدف از هنر رزمی آنها دفاع از خود و وارد سازیموثرترین ضربه به حریف است و دیم ماک و کیوشوجیتسو همه عصاره همه هنرهایرزمی محسوب می شود.

کماندوها و سربازان ویژه و پلیس های خیابانی و تمام اشخاصی که به طور جدیدر درگیری های تن به تن مجبور به دخالت و حضور هستند هم باید از دیم ماک ومهارت کیوشوجیستو باخبر باشند. این دانش و مهارت به آنها این قدرت را میدهد تا در حداقل زمان با سریع ترین شیوه ممکنه بر حریف مهاجم که قصدجانشان را دارد فایق آیند.

فروشنده: فروشگاه هدف

قیمت: 20,000 تومان

درصد :50

روش خرید: برای خرید آموزش فارسی حرفه ای دفاع شخصی، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش فارسی حرفه ای دفاع شخصی


admin2 بازديد : 161 چهارشنبه 4 آبان 1390 زمان : 05:10: نظرات ()
تبليغات
آرشيو
  • 1390